regelement_vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

 Onze vereniging kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers: een groot aantal jeugd- en seniorleden en ouders van jeugdleden tonen hun betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de club. Onze vrijwilligers nemen diverse taken op zich, zoals het geven van training, het coachen of managen van een team, het fluiten van wedstrijden, bardiensten draaien, het sponsoren van de club of een team, lid zijn van een commissie, enzovoorts. Alecto waardeert de betrokkenheid en inzet van alle vrijwilligers.

Overzicht vrijwilligerswerk
Vaak blijkt dat het vrijwilligerswerk bij Alecto veelal door dezelfde vrijwilligers wordt gedaan. Daarom wil Alecto de betrokkenheid van haar leden verder doen toenemen. Want vele handen maken licht werk. Om inzicht te geven in de verschillende functies en taken die er zijn en de daar bij behorende tijdsinvestering, zal het overzicht daarvan wat jaren geleden al een keer opgesteld is, in seizoen 2015-2016 geactualiseerd worden en op de website worden gepubliceerd. Het streven is om ook een vrijwilligerscommissie op te richten: een netwerk van mensen bij Alecto die nieuwe vrijwilligers kunnen voordragen.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
Voor alle vrijwilligers die met kinderen werken, zal Alecto een Verklaring omtrent Gedrag aanvragen. Alecto vindt een veilig sportklimaat zeer belangrijk en wil er alles aan doen om ongewenste situaties te voorkomen. Daartoe heeft Alecto ook gedragsregels opgesteld, die van toepassing zijn voor alle bij Alecto actief zijnde vrijwilligers.  

Hoofdsponsoren

Sponsoren