corona

Aangepaste Corona Maatregelen met ingang van 19 augustus 2021.

Vanaf 26 juni zijn amateurwedstrijden, competities en toernooien weer toegestaan. Dit betekent voor de hockeysport concreet:

 

Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats en 1,5 meter afstand) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.

Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

 

Registratie:

Wij verzoeken alle bezoekers zich te registreren met de QR code of op de website www.alecto.nu/registratie . Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, met uitzondering van spelers en vaste teambegeleiding op wedstrijddagen.

De gegevens worden, conform het beleid van de overheid, 14 dagen bewaard voor eventueel bron-en contactonderzoek.

 

Basisregels voor de sport

De KNHB roept iedereen allereerst op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen. Houd je aan alle adviezen:

·        Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

·        Houd 1,5 meter afstand van anderen.

·        Vermijd drukte.

·        Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie.

·        Schud geen handen.

 

Wij vragen de coaches, managers en aanvoerders van de teams erop toe te zien dat men zich houdt aan deze basisregels.

Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

 

Algemeen Richtlijnen KNHB

·        Op alle niveaus volgt de KNHB de overheidsrichtlijnen.

·        Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan (oefen)wedstrijden, trainingen of eventuele andere clubactiviteiten.

·        Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als hockeyers tijdens een (oefen)wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

 

1,5 meter afstand

·        Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.

·        Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.

·        Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.

·        Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar, behalve tijdens het hockeyen zelf.       

 

LSC Alecto

Het bestuur

Aangepaste Corona Maatregelen met ingang van 5 juni 2021.

Vanaf 5 juni mag de sport weer verder versoepelen, dan wordt de derde stap in het openingsplan van de overheid gezet. Dit betekent voor de hockeysport concreet:

·        Hockeyers vanaf 18 jaar mogen samen sporten in een groep van maximaal 50 personen. Tijdens het sporten hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

·        Hockeyers vanaf 18 jaar mogen alleen onderlinge wedstrijden spelen tegen teams van dezelfde vereniging.

·        Jeugd tot en met de A-categorie mag naast de onderlinge wedstrijden ook weer wedstrijden tegen andere verenigingen spelen.

·        De kleedkamers en douches mogen weer open.

·        Publiek is helaas nog niet toegestaan.

·        Op Alecto is het terras beperkt open volgens de geldende horecaregels én alleen voor die personen die ook op het complex aanwezig mogen zijn.

      Het terras is doordeweeks gesloten en in het weekend geopend.

      Voor de richtlijnen op het terras, zie eerder gepubliceerd bericht op onze site.

·        Alecto is alleen open voor sporters en benodigde vrijwilligers.

 

Uitgebreide informatie over de protocollen protocol verantwoord sporten dat door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden is opgesteld.

 

Voor trainingen geldt:

Jongste Jeugd: Zij worden "hockey gereed” afgeleverd bij de hoofdingang en door begeleider/ trainer opgehaald.

Toeschouwers zijn niet toegestaan.

 

Voor wedstrijden geldt:

Bij thuiswedstrijden zijn alleen begeleiders zoals manager en coaches toegestaan.

 

Voor bezoekende teams geldt:

·       Jongste Jeugd teams mogen 5 begeleiders meenemen.

·       Junioren teams mogen 6 begeleiders meenemen.

Ter herinnering Corona richtlijnen:

De RIVM richtlijnen zijn op ons complex onverkort van kracht. Wij vragen de coaches, managers en aanvoerders van de teams erop toe te zien dat men zich houdt aan de 1,5 meter afstand.

 

Registratie:

Wij verzoeken alle bezoekers zich te registreren met de QR code of op de website www.alecto.nu/registratie . Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder, met uitzondering van spelers en vaste teambegeleiding op wedstrijddagen.

De gegevens worden, conform het beleid van de overheid, 14 dagen bewaard voor eventueel bron-en contactonderzoek.

 

Met vriendelijke groet,

 

LSC Alecto

 

Het bestuurCorona Update

Helaas zijn er tijdens de persconferentie van 13 april jl. geen versoepelingen v.w.b. het buitensporten aangekondigd. Deze staan gepland op 11 mei (Stap 2) in het aangekondigde stappenplan. De huidige situatie voor het buitensporten blijft dus gehandhaafd.

·    -Iedereen tot/met 26 jaar mag op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder de anderhalve meter afstand in acht te hoeven nemen. Onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan.

·    -Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten/trainen op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen (zie protocol trainingen 4-tallen op de website onder het kopje Corona). Onderlinge wedstrijden zijn niet toegestaan.

In oktober heeft de Corona Commissie een aantal gedragsregels opgesteld die gelden op ons complex. In het algemeen houdt iedereen zich goed aan deze regels. Wel valt het op dat sommige teams zich niet houden aan de regel dat iedereen na afloop van hun training/wedstrijd zo snel mogelijk het complex dient te verlaten.

Voor de jeugd gelden op Alecto dezelfde regels als op school. Dus bij verkoudheidsklachten moeten ouders hun kinderen thuishouden en laten testen. Als kinderen toch met dergelijke klachten op de training komen, kunnen zij niet meedoen en regelt de trainer/begeleider dat de speler/ster wordt opgehaald.

Er is licht aan het einde van de tunnel en met z’n allen moeten we nog even volhouden en gaan we een mooie zomer tegemoet!

Voor verdere informatie verwijzen wij ook naar het sportprotocol van het NOC NSF. https://Sportprotocol - NOCNSFProtocol trainingen in groepen van vier Senioren 18 november 2020                                                     

Groepsgrootte:
Het aantal spelers en trainers dat aanwezig mogen zijn is:
4 x 4 spelers en 1 trainer per half veld. De keeper valt niet onder de 4 spelers, deze staat in zijn/haar eentje in een eigen ruimte (de cirkel). Spelers mogen tot aan de rand van de cirkel een oefening doen en vanaf de rand van de cirkel afronden op goal.  

Registratie spelers:
De aanvoerder/trainer stuurt voor de eerste training een lijst met wie bij welk groepje/kleur hoort ter controle naar: [email protected]. De groepjes van 4 blijven gedurende deze gehele speciale trainingsperiode hetzelfde en mogen niet wijzigen.

Kleur kleding:
Groepjes van maximaal 4 personen trainen in dezelfde kleur shirt en deze is van tevoren afgestemd met de rest van het team.

Materiaal:
De ballen en het materiaal op het veld wordt alleen door de trainers aangeraakt of één aangewezen speler.

Afstand:
Binnen de groepjes van 4 wordt ten alle tijden 1.5m afstand gehouden en tussen de groepjes een grotere en duidelijke afstand die de groepen van elkaar onderscheidt. 

Looprouting voor velden:
Rabobank:
De spelers betreden het veld via de "hoofdingang” van het veld. De spelers verlaten het veld via de hekken bij de dug-out.

Maxlead:
De spelers betreden het veld via de "hoofdingang” van het veld. De spelers verlaten het veld via de hekken bij de dug-out.

Zetacom:
De spelers betreden het veld via de "hoofdingang” van het veld. De spelers verlaten het veld via de hekken bij de dug-out.

Praxis:
De spelers betreden het veld via hekken aan de linkerkant van het veld, dichts de het clubhuis. De spelers verlaten het veld via de hekken bij de middenlijn van het veld.

Corona Coördinator/ verantwoordelijke/ contactpersoon:
Ieder veld heeft haar eigen coördinator, dit is de trainer of aanvoerder die op dat moment de leiding heeft op het desbetreffende veld. Deze fungeert als aanspreekpunt wanneer dit nodig is.

Protocol Alecto:
Het "Corona Protocol van Alecto” is ten alle tijden van toepassing.

Naleving:                                                                                                                      Bij het niet naleven van het "Corona Protocol van Alecto” en het ”Protocol Trainen in groepen van 4 voor senioren” zal geen waarschuwing worden gegeven, maar is het team dat het betreft direct één week onthouden van trainen.


__________________________________________________________________

Aanvullende maatregelen betreffende Corona  14 oktober 2020                                         

1. Algemeen:

·       Vanaf 14 oktober 22.00uur zijn alle competities stilgelegd en kan er alleen nog maar getraind worden door jeugdspelers tot 18 jaar. Deze maatregel geldt in principe voor een periode van 4 weken. Dat betekent dat alleen trainers/begeleiders van de jeugd toegang hebben tot het complex. Bij deze trainingen zijn toeschouwers NIET toegestaan!

·       De RIVM richtlijnen zijn op ons complex onverkort van kracht. Wij vragen de trainers en begeleiders hiermee rekening te houden.

·       De kantine blijft gesloten en de douches en kleedkamers zijn ook afgesloten. Alleen het toilet is toegankelijk.  

·       Kom niet eerder dan 15 minuten voor de trainingen in hockeytenue naar Alecto.  

·       Kom zoveel mogelijk op de fiets. Brengt u kinderen met de auto dan geldt het Kiss & Ride principe. Voorkom groepsvorming buiten het hek of op de parkeerplaats.

·       Jongste jeugdteams (E&F)  verzamelen op de parkeerplaats en gaan met begeleider / trainer naar het veld.

·       Iedereen verlaat het complex na de training zo snel mogelijk.

2. Begeleiders bij speciale trainingen?

·       KNHB regiotrainingen op maandag: Ouders worden niet als begeleider gezien en hebben geen toegang. (Dit is met de KNHB geverifieerd)

·       Goalieworks op woensdag: Ouders worden niet als begeleider gezien en hebben geen toegang. (Is met Goalieworks gecommuniceerd)

3: Overig:

·       Iedereen – niet zijnde een speler of begeleider - die toch om een dringende reden het complex bezoekt en ouder is dan 13 jaar dient zich te registreren met de QR code of op de website  www.alecto.nu/registratie. De gegevens worden, conform het beleid van de overheid, 14 dagen bewaard voor eventueel bron-en contactonderzoek.

 

·       Voor vragen en andere op/aanmerking kunt u de Corona Commissie bereiken door een mail te sturen naar [email protected] .

 

Hoofdsponsoren

Sponsoren