Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is het kloppend hart van de vereniging. Alle hockey-activiteiten op Alecto worden door deze commissie gecoördineerd.
 
Het wedstrijdsecretariaat bij Alecto bestaat uit de volgende personen:

Naam verantw voor tel email adres
Joost Overdevest
Senioren 06-51834025

Paul Wille Junioren 06-23711720

[email protected]

Carina van Leeuwen Jongste Jeugd 06-48371999 [email protected]

Competitiewedstrijden
Bij het indelen van de wedstrijden voor de competitie (welk team speelt hoe laat op welk veld) moet het wedstrijdsecretariaat rekening houden met (veel) afspraken die gemaakt zijn en worden:
met o.a. KNHB (standaard aanvangstijden)
de commissie TOP-hockey
coaches in verband met invallen
Jeugdspelers/speelsters die coach zijn van een team

Gestreefd wordt om de indeling zodanig te maken dat er een evenwichtige verdeling is qua veld (teams gelijkmatig over de velden verdelen) en tijd (vroeg vs laat). Een belangrijk criterium voor de indeling is de aanwijs van (team)scheidsrechters.
Verzoeken voor het spelen op een bepaald veld en/of tijd dienen zo vroeg mogelijk ingediend te worden, minimaal drie weken tevoren.

Verzoeken voor het spelen van uitwedstrijden op een bepaalde tijd is mogelijk en het wedstrijdsecretariaat kan hierin een rol spelen maar de ontvangende vereniging is en blijft de uiteindelijke beslisser.
Dergelijke verzoeken moeten ten minste vier weken tevoren bij het wedstrijdsecretariaat worden ingediend.

Voor zowel thuis als uit vastgestelde wedstrijden geldt dat zij alleen in zeer uitzonderlijke situaties nog aangepast worden.

Oefenwedstrijden
In een seizoen worden er op "standaard momenten”, door het wedstrijdsecretariaat oefenwedstrijden aangeboden. Denk daarbij aan het begin van het seizoen, na de herfst- en voorjaarsvakantie (start 2e helft veldseizoen).
Het is niet verplicht om hier aan deel te nemen. Als een team geen oefenwedstrijd wil spelen of als er zelf iets geregeld is, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat.

Als het om wedstrijden gaat die op Alecto worden gespeeld, moeten zij ALTIJD aangemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. Zij bepalen een tijd en wijzen een veld toe.
Indien een met de tegenstander afgesproken tijd past in het speelschema dan zal deze worden overgenomen. Past het niet, dan bepaalt het wedstrijdsecretariaat een tijd.

Wel is het verstandig om ook UIT-wedstrijden aan te melden onder opgaaf van tegenstander, datum en tijd.

Voor oefenwedstrijden geldt dat er door de scheidsrechterscommissie GEEN scheidsrechters worden aangewezen. Standaard is dat elk team een eigen scheidsrechter levert.

Worden oefenwedstrijden gespeeld buiten de "officiële”perioden (bvb in de periode van de zaalcompetitie, in de zomervakantie), dan kan het zijn dat de kantine dicht is. Houd hier rekening mee.

Digitale wedstrijdformulieren
Het wedstrijdsecretariaat plant voor de thuiswedstrijden de teams op de Alecto velden. Indien een team een wens heeft om op een andere tijdstip te spelen, moet dit worden ingediend bij de desbetreffende wedstrijdsecretaris. Een reden om een tijd kan bijvoorbeeld zijn wanneer er een teamuitje later op de dag is gepland. De wedstrijdsecretaris kan dan ook rekening houden met de indeling van de scheidsrechters. De wedstrijdsecretaris bepaald uiteindelijk zelf of er gehoor wordt gegeven aan de wens. Let op: Dien u verzoek daarom op tijd in!

 

Hoofdsponsoren

Sponsoren