Informatie Accommodatie Verhuur

 
 
VERHUURTARIEVEN ACCOMMODATIE
LSC ALECTO – LEIDERDORP

 
Kunstgrasveld I – hoofdveld/waterveld
€ 150,-- per wedstrijd per veld
€ 250,-- per dagdeel per veld
€ 350,-- per dag per veld

Kunstgrasvelden II, III, IV
€ 100,-- per wedstrijd per veld
€ 150,-- per dagdeel per veld
€ 275,-- per dag per veld
 
Gebruik verlichting per veld
€ 20,-- per uur per veld

Miniveld
€ 60,-- per wedstrijd/training
€ 100,-- per dagdeel

Een wedstrijd is in principe 2 x 35 minuten met 10 minuten pauze.
Na gebruik dienen de velden schoon te worden achtergelaten. Eventuele schoonmaakkosten worden in rekening gebracht.
 
Clubhuis inclusief multifunctionele vergaderruimte
€ 75,-- euro per dagdeel
€ 125,-- euro per dag tot maximaal 17.00 uur
Voor gebruik van koffie/ thee faciliteiten worden aparte prijsafspraken gemaakt.

NB: Een dagdeel (4 uur) is als volgt gedefinieerd:
09.00 - 13.00 uur
13.00 - 17.00 uur
18.00 - 22.00 uur

Verhuur voorwaarden
Bij gebruik van de accommodatie dient er gebruik te worden gemaakt van de horecafaciliteiten van het clubhuis/ bar van Alecto. Indien de 'bemanning' van het clubhuis apart voor een wedstrijd of evenement moet komen, wordt hiervoor € 10,-- per uur berekend.
Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 7 dagen vóór gebruik van de accommodatie te zijn voldaan op ABN AMRO 45.23.98.800 t.n.v. LSC Alecto te Leiderdorp.

NB: Voor het gebruik van de velden is een evt. korting van toepassing
- bij evenementen georganiseerd door Alecto leden
- voor scholen
- bij het gebruik van de velden voor meer dan twee dagen.
Hierover worden aparte afspraken gemaakt.
 
Contact
Voor vragen over het gebruik van de accommodatie van LSC Alecto kan contact worden opgenomen met Jeroen Adamse (tel 06-15423828)

 

Hoofdsponsoren

Sponsoren