Beleid voor teamindelingen Alecto 2023 - 2024

De commissie tophockey heeft samen met de lijncoördinatoren en de technisch managers het beleid voor teamindelingen opgesteld. Dit beleid geldt voor alle jeugdteams van Alecto, dus alle 1e en 2e lijns-teams en breedteteams.

Het belangrijkste is dat we bij Alecto geen selectietrainingen organiseren. Dit om te voorkomen dat er alleen naar een momentopname gekeken wordt. Gedurende het hele seizoen zal door een beoordelingscommissie naar alle kinderen in alle teams gekeken worden, zodat iedereen een kans krijgt als hij of zij dat wil om in hoger team te komen.

Voor de indeling van seizoen 2023-2024 is de beoordelingscommissie al vanaf het begin van het seizoen naar wedstrijden en trainingen van alle jeugdteams aan het kijken om de spelers beoordelen. Alle jeugdleden worden gedurende het seizoen natuurlijk ook beoordeeld door hun trainer/coach. Op basis van alle input zal de teamindeling voor komend seizoen gemaakt worden.

Het beleid voor de teamindelingen kan je hier bekijken. Heb je hier vragen over dan kan je die stellen via [email protected], dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.


Informatie over meetrainen met hogere teams

In de 2e helft van het seizoen is er voor jeugdleden de mogelijkheid om mee te trainen met hogere teams. Met dit bericht willen we voor iedereen (trainers, coaches, ouders en spelers) duidelijk maken hoe dit werkt.

Bij de jeugdteams van Alecto hebben we drie soorten teams: 1e en 2e lijns-teams en breedte-teams.

  • 1e lijns-teams zijn alle eerste jeugdteams (O18-1, O16-1, O14-1 en O12-1)
  • 2e lijns-teams zijn O12-2, O14-2 en O16-2 (met uitzondering als er maar twee teams zijn in een lijn, dan bepalen we aan het begin van het seizoen of het tweede team een 2e lijns-team is dat onder de commissie tophockey valt)
  • Breedte-teams zijn alle overige teams

Vanaf de 2e  helft van het seizoen mogen kinderen die hiervoor gevraagd worden meetrainen met een hoger team. Let op, dit mag, het hoeft niet. Het werkt als volgt:

  • Ben je 2e jaars in een 1e lijns-team dan mag je op uitnodiging van de trainer gaan meetrainen met het 1e lijns-team van de opvolgende lijn (dus zit je in O12-1, dan mag je meetrainen met O14-1). Belangrijk is dat de trainingsbelasting per week maximaal 3x blijft, dus afhankelijk van hoe vaak je traint vervalt er dan eventueel 1 van je eigen trainingen. Trainers/coaches van betreffende teams regelen onderling en in overleg met de TM wie wanneer met welk team gaat meetrainen. En afhankelijk van het aantal spelers bekijken de trainers of dit elke week kan, of eens in de 2 of 3 weken.
  • Ben je 2e jaars in een 2e lijns-team, dan mag je op uitnodiging van de trainer mee trainen met het 1e lijns-team van dezelfde lijn (dus O12-2 mag meetrainen met O12-1, en O14-2 traint mee met O14-1). Dit is een extra training, dus je eigen trainingen blijven net zo belangrijk. Trainers/coaches van betreffende teams regelen onderling en in overleg met de TM wie wanneer met welk team gaat meetrainen. En afhankelijk van het aantal spelers bekijken de trainers of dit elke week kan, of eens in de 2 of 3 weken.
  • Ben je 1e jaars speler in een 1e lijns team, dan train je de komende tijd gewoon mee in je eigen team. Tenzij er sprake is van uitzonderlijk talent en duidelijke behoefte aan meer uitdaging, dan zal er in overleg met TM en trainers/coaches besloten kunnen worden om alvast in een hoger team of volgende lijn mee te trainen.
  • Ben je 1e jaars speler in een 2e lijns-team, dan mag je meetrainen met het 1e lijns team van dezelfde lijn (bijvoorbeeld zit je in O12-2 dan mag je meetrainen met O12-1).
  • Zit je in een breedteteam en heb je behoefte aan meer uitdaging en ben je extra gemotiveerd? Dan kan je dat aangeven bij jouw coach of trainer. Zij zullen dit bespreken met de technisch manager. Voor aanvang van de tweede seizoenshelft, zullen de TM’s hierover ook contact opnemen met de coaches en trainers. In overleg met de lijncoördinator, de TM’s en de trainer/coach van het 2e lijns-team in dezelfde lijn wordt bepaald wie mag meetrainen en wanneer. Bijvoorbeeld: speel je in O12-5, dan kan je misschien mee trainen met O12-2. Dit is altijd een extra training, je eigen training blijft net zo belangrijk.

In alle gevallen geldt dat deze extra uitdaging niet mag zorgen voor minder motivatie en/of meer absentie bij de eigen training, want dan vervalt het meetrainen voor deze persoon meteen.

De trainers overleggen onderling welke trainingsdag handig is voor de extra training en de hoeveelheid spelers per keer. Belangrijk is dat de eigen training geen kwaliteit verliest en dat er altijd genoeg spelers op de eigen training aanwezig zijn.

Als je vragen hebt over het meetrainen, kan je die stellen aan jouw coach of trainer.