Selectiespelers voor Alecto Tophockey Academy 2013-2014 zijn bekend

Karen Maree is de afgelopen weken weer druk bezig geweest om Alecto jeugdtalenten in kaart te brengen, en de beste jeugdspelers van dit moment te selecteren voor de Alecto Tophockey Academy. De bedoeling van dit programma is om toptalenten – bovenop de bestaande trainingen – een extra programma aan te bieden dat zeker niet onderdoet voor de bestaande opleidingen van Hoofdklasse verenigingen. Naast de trainingen van Karen Maree zelf, zullen ook andere (inter-)nationale toppers bij de Alecto Tophockey Academy training geven aan de jeugdspelers. Het streven is om de jeugdspelers zoveel mogelijk trainingen ‘op maat‘ aan te bieden.


Evenals vorig jaar zijn voor alle teams de beste 5 of 6 spelers in overleg met de coaches en trainers geselecteerd voor de Alecto Academy. Om de continuïteit van spelers in de Academy te waarborgen is daarnaast ook nog gekeken naar de beoordelingen van Academy spelers in het vorige jaargang. Uitzondering hierop zijn de huidige A-spelers. Voor JA1 en MA1 is gekozen voor een aanpak waarbij een aantal spelers direct en intensiever betrokken zal worden bij Heren1 en Dames1. Deze spelers, w.o. onze Nationale topjeugdspelers in Nederlands A/B – zullen niet worden opgenomen in het Alecto Academy programma. Evenals bij reguliere selecties geldt ook bij de Alecto Tophockey Academy het principe van ‘open-selectie’; spelers kunnen lopende het jaar worden toegevoegd of afvallen.


 

Deelname aan het Alecto Academy programma is vrijwillig. Aan deelname wordt wel de voorwaarde gesteld dat spelers zich maximaal inspannen om beschikbaar te zijn voor de trainingssessies. De trainingssessies zullen zo veel mogelijk worden gepland in ‘competitie-luwe’ perioden. Wij streven ernaar om 5 sessies te organiseren van ongeveer 3 uur. Voor elke deelnemer zal een ontwikkelplan worden gemaakt met mogelijke trainings-oefeningen en verbeterpunten. Deelname aan de Alecto Academy 2013-2014 bedraagt 75 euro per speler.


 

De eerste sessie van de Alecto Tophockey Academy is gepland op:

Dinsdag 22 oktober van 11.00-14.00 (incl. lunch): D- en C spelers

 

Woensdag 23 oktober van 11.00-14.00 (incl. lunch): B- en A spelers

 

Uiterlijk 15 min. voor aanvang aanwezig zijn op RABO-veld.

 

Jaarprogramma Alecto Tophockey Academy

Dinsdag 18 maart, dinsdag 15 april en dinsdag 29 mei. Juni PM D- en C spelers

Woensdag 19 maart, woensdag 16 april, woensdag 30 mei. Juni PM B- en A spelers


 

Voor vragen of opmerkingen over de Alecto Tophockey Academy:

Karen Maree, Technisch Directeur Alecto

Peter Spoorendonk, Voorzitter Commissie Tophockey Alecto


TopHockay Acadmy ban Alecto wordt mede mogelijk gemaakt door
 

 

15-10-2013 Nieuws afbeelding

Hoofdsponsoren

Sponsoren